תקנון

השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- אתר זה מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר HeadSound וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד HeadSound ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות ה.ר אתרים ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן:ויזה כ.א.ל ,ויזה לאומי, דיינרס קלאב ישראל בע”מ, אמריקן אקספרס בע”מ,ישראכרט בע”מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

המוצרים המוצעים

המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולן נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות.

במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה / זכייה , תהיה רשאית HeadSound להודיע ללקוח על ביטול הקניה, במקרים אלו הלקוח לא יחויב, ו-HeadSound תעשה את המיטב ותציע ללקוח מוצר חלופי. עדכון מחירים – המחירים באתר נעשים על בסיס יום יומי על מנת להבטיח לצרכן את המחיר הנמוך ביותר, שינויים אלו מתבצעים בצורה ידנית. היה ונפלה טעות אנוש השמטת ספרה, טעות בהקלדה או טעות סופר HeadSound מצהירה שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהם טעויות אנוש, היה וישנה טעות במחיר באתר, או יש ספק לגבי מחיר מסוים נא ליצור קשר באמצעות פניה בדואר אלקטרוני info@headsound.co.il ו/או באמצעות טלפון 03-9385000.

מצבם של כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה מצוין באופן מפורש באם לא הוגדר מצבו אזי המוצר חדש באריזה מקוריות ונהנה מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.

מוצר מחודש הינו מוצר שהיה בשימוש, עבר בדיקה של טכנאי ונמצא תקין ושמיש.
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע”י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של HeadSound.
התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות.
המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי השוק של המוצרים, נמסרים ע”י היבואנים ומשקפים את מחירי השוק או מחירי המחירון המומלצים לצרכן של המוצרים, אך מומלץ לבדוק את מחירי השוק לפני כל קניה או הגשת הצעה למכרז. ה.ר אתרים אינה אחראית לנכונותם של מחירים אלה.
האחריות הבלעדית למוצרים ,אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך
פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים :ת.ז/ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת ה.ר ניהול אתרים.

אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

תשלום ואספקה

לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף עדיין לא יחויב בגין ההזמנה אלא רק יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין המוצר לפי מס’ התשלומים אשר ביקש.

ספירת ימי האספקה יתבצע לאחר אישור חברת האשראי הסופי. הזמנות המבוצעות בימים שאינן ימי עסקים, כגון, שישי, שבת, ערבי חג, מועדי ישראל וחג, והזמנות לאחר השעה 17:00 ביום עסקי ייספרו מספר ימי העסקים למחרת היום העסקי העוקב. למען הבהירות, לדוגמא ולקוח הזמין ביום שישי וקיבל את המוצר ביום שלישי, משמע במקרה זה הלקוח קיבל את המוצר תוך שני ימי עסקים.

המחירים באתר HeadSound כוללים מע”מ

ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה, והנהלת החברה אישרה את הביטול. על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע”י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית.

ניתן לבטל רכישת מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. דמי הביטול הקבועים בחוק זה הינם בשיעור שאינו עולה על 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרים בהם נגרם נזק מביטול עסקה כלשהי בעקבות ירידת ערך המוצר לאתר ישנה זכות לתבוע נזקים אלו מהמבטל. לא יבוצע החזר בגין מוצר פסיד

* מודגש באופן חד משמעי – לא ניתן להחזיר אוזניות אשר בוצע בהם שימוש *

ה.ר אתרים ערבה לכספי הרוכשים! לפיכך אנו מתחייבים כי בכל קניה, תקבלו את המוצר שרכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה ולא קיבלתם את המוצר שהוזמן.

אם הועבר המוצר לחברת ההובלות ו/או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך + חזור).

לקוחות המשלמים בתנאי תשלום שאינם מיידיים (כגון, העברה לחשבון, מזומן וכיו”ב), יוגדרו תנאי התשלום לצורך קיום העסקה בחשבונית המס אשר תופק ללקוח. אי-עמידה בתנאי התשלום אשר הוסכמו בין הצדדים יגרור תשלום ריבית פיגורים המחושבת מידי חודש בחודשו ואשר תעמוד על 5% חודשית, ריבית דריבית. סכום הריבית יצורף לסכום החוב עד למועד התשלום. בנוסף יובהר כי כל ההוצאות הנלוות לצורך גביית החוב יצורפו לחוב של הלקוח (הוצאות גבייה כגון אגרות, עמלות והוצאות משפטיות).אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים .

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של HeadSound ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלא מחיר ההובלה.

במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עצמי מראש.

כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

אחריות

האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.

ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט ברחובות. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

תנאים נוספים

חברת ה.ר אתרים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

חברת ה.ר אתרים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

חברת ה.ר אתרים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

חברת ה.ר ניהול אתרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנות על פי מועד רכישת המוצר, רשאית חברת ה.ר אתרים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת ה.ר אתרים, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

חברת ה.ר ניהול אתרים שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

אנו מאחלים לקהל לקוחותינו קניה מהנה ובטוחה

לשירות לקוחות ולתמיכה טכנית ניתן לפנות
בימים א-ה בשעות 9:00-19:00 בטלפון 03-9385000 או באמצעות טופס “צור קשר”.